NPZ: 6. in 9. razred

6. RAZRED

Ob koncu 6. razreda se na nacionalnem preverjanju znanja preverja znanje iz tujega jezika, torej tudi angleščine. Preizkus traja 60 minut in je razdeljen na štiri dele: slušno razumevanje, bralno razumevanje, besedišče in pisno sporočanje. V preizkusu so zajete teme iz Učnega načrta za angleščino (2016). 

Sestava preizkusa glede na taksonomske stopnje:

Taksonomske stopnjePredvideni delež v preizkusu
1. Znanje in poznavanje30 %
2. Razumevanje in uporaba35 %
3. Samostojno reševanje novih problemov, samostojna interpretacija, vrednotenje35 %

Podrobnejše informacije o nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v 6. razredu najdete na spletnih straneh Državnega izpitnega centra na povezavi tukaj. Tu najdete tudi informacije o izvedbi NPZ iz angleščine za tekoče leto ter stare izpitne pole, ki ne predstavljajo več izpitne tajnosti, učencem pa so v pomoč pri preverjanju znanja.

9. RAZRED

Ob koncu 9. razreda se na nacionalnem preverjanju znanja preverja znanje iz angleščine kot tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi minister, pristojen za šolstvo. Preizkus traja 60 minut in je razdeljen na štiri dele: slušno razumevanje, bralno razumevanje, raba jezika in pisno sporočanje. V preizkusu so zajete teme iz Učnega načrta za angleščino.

Sestava preizkusa glede na taksonomske stopnje:

Taksonomske stopnjePredvideni delež v preizkusu
1. Znanje in poznavanje30 %
2. Razumevanje in uporaba35 %
3. Samostojno reševanje novih problemov, samostojna interpretacija, vrednotenje35 %

Podrobnejše informacije o nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v 9. razredu najdete na spletnih straneh Državnega izpitnega centra na povezavi tukaj. Tu najdete tudi informacije o izvedbi NPZ iz angleščine za tekoče leto ter stare izpitne pole, ki ne predstavljajo več izpitne tajnosti, učencem pa so v pomoč pri preverjanju znanja.