Projektna skupina

Gradivo za izobraževanje na daljavo in njihovo usklajenost z veljavnim učnim načrtom za angleščino v osnovni šoli (4.–9. r., 2016) je pripravila skupina za izobraževanje na daljavo predmeta angleščina. 

Vodja skupine: Maja Kovačič, Zavod RS za šolstvo (maja.kovacic@zrss.si):

  • Barbara Cankar, Osnovna šola Matije Čopa Kranj,
  • Ines Jarh, Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje,
  • Ana Perović, Osnovna šola bratov Polančičev Maribor.