9. razred

Gradivo, namenjeno učenju in poučevanju angleščine na daljavo v 9. razredu osnovne šole, temelji na ciljih učnega načrta za angleščino (2016) in nalogah oz. dejavnostih v i-učbeniku za 9. razred osnovne šole.

Raznovrstne naloge in dejavnosti so namenjene smiselnemu razvijanju slušnega in bralnega razumevanja ter govornega in pisnega sporazumevanja in sporočanja, in s tem razvijanju celostne sporazumevalne zmožnosti v angleščini.

Gradivo je zasnovano po načelih formativnega spremljanja in vrednotenja znanja in učenja, ki omogoča učencu, da s pomočjo učitelja načrtuje svoje učenje in ozavesti namene učenja, s pomočjo kriterijev uspešnosti pa spremlja svoj napredek in samovrednoti kakovost usvojenega znanja.

Učitelj smiselno vključi gradivo v svojo sprotno pripravo in se z učencem dogovori za potek dela v izbranem učnem okolju in uporabo orodij za komunikacijo.

1. POGLAVJE2. POGLAVJE3. POGLAVJE
HERE WE GO AGAINKEEPING FITWE DID IT
TEEN’S WORLDYOU ARE INTO SPORTSGREAT INVENTIONS
LOVE AND TROUBLEFOOD FOR THOUGHTJOBS, INTERNET AND SOCIAL MEDIA
.
4. POGLAVJE5. POGLAVJE6. POGLAVJE
FOLKTALESALL THINGS WEIRD AND WONDERFULCOUNT YOUR BLESSINGS
TRAVELLINGCRAZY OR GENIUSBE BRAVE, TAKE ACTION
YOU’VE GOT MAILTHE BIG BANGSMILE, GIGGLE, CHUCKLE